Jeżeli mają Państwo uwagi dotyczące jakości usług Getinfo S.A. w postaci reklamacji, prosimy o przesłanie wiadomości do naszego Działu Obsługi Klienta:
– pocztą na adres siedziby spółki lub
– emailem na adres: sekretariat@getinfo.pl

Prosimy o podanie dokładnych danych umożliwiających rozpatrzenie reklamacji tj.: nazwy firmy lub imienia i nazwiska, adresu mailowego oraz numeru umowy , dokładne wyjaśnienie czego dotyczy reklamacja.

Przesyłając wiadomość reklamacyjną osoba go wypełniająca wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu reklamacyjnego

(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.
926 ze zm.).Po otrzymaniu wiadomości , podejmiemy działania mające na celu realizację procesu reklamacyjnego , a odpowiedź prześlemy w terminie 14 dni roboczych na wskazany w reklamacji adres.