1. Postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie są wiążące zarówno dla GETINFO jak i klientów.
 2. Aby zamówić nasze usługi klient nie musi być zarejestrowanym użytkownikiem systemu GETINFO.
 3. Zamówienie odbywa się online lub poprzez wypełnienie i wysłanie formularza dostępnego do pobrania na stronie: http://www.getinfo.pl/windykacja-naleznosci/
 4. Formularz można wysłać online, faksem bądź pocztą.
 5. Potwierdzenie zamówienia zawiera:
  • numer klienta oraz numer zamówienia
  • informację dotyczącą konieczności przedpłaty, przedpłata wynosi 100%.
  • Nazwę i pozostałe dane zamówienia którego dotyczy
 6. Realizacje zamówienia następuje natychmiast po wpłynięciu płatności za zamówione usługi na podstawie fa proforma na podany rachunek bankowy. Czas realizacji zamówienia jest uzależniony od wybranego kraju czy usługi i wynosi od 1 dnia do kilku tygodni.
 7. Raport jest dostarczany klientowi pocztą elektroniczną w formacie pdf. Na wskazany prze niego adres email.
 8. Po zrealizowaniu usługi wystawiamy fakturę VAT ,
 9. Faktury wysyłamy droga elektroniczną lub pocztą na wskazany przez klienta adres.
 10. Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania płatności w ciągu 7 dni od daty wystawienia faktury VAT ( w przypadku podmiotów z którymi GETINFO podpisało umowę o współpracy )
 11. Raporty dostarczane są w językach polskim lub angielskim .
 12. Cennik opłat za tłumaczenie dostarczany jest Klientowi wraz z wyceną zamówienia na wskazany przez niego adres email.
 13. Raporty są własnością serwisu GETINFO i zamawiający zobowiązuje się do wykorzystywania przekazanych raportów wyłącznie w celach pomocy przy podejmowaniu decyzji biznesowych oraz do nieprzekazywania informacji osobom trzecim.
 14. Raporty GETINFO tworzone są przy użyciu informacji z ogólnie dostępnych oraz oficjalnych źródeł
 15. GETINFO nie ponosi odpowiedzialności za kompletność , poprawność i aktualność informacji zawartych w raportach.
 16. Rezygnując z zamówienia klient ponosi 100 % kosztów.