1. Administratorem danych w stosunku do danych osób składających zapytanie poprzez formularz zapytania poprzez stronę www.getinfo.pl jest firma Getinfo S.A. z siedzibą przy ul. Samuela B. Lindego 1C, 30-148 Kraków (dalej Getinfo). Dane osobowe przetwarzane są w następujących
  celach:

  • w związku z złożonym zapytaniem www.getinfo.pl,
  • w związku z realizacją umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (usługi opisane w Regulaminie www.getinfo.pl),
  • w związku z przetwarzaniem danych w celach marketingowych, w tym przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zarówno od Getinfo jak i jej partnerów (wyłącznie za pośrednictwem Getinfo. Getinfo nie udostępnia danych innym podmiotom) (pod warunkiem wyrażenia zgody poprzez odznaczenie stosownego checkboxu w formularzu zapytania),
  • w związku z obsługą reklamacji,
  • w związku z korespondencją mailową,
  • dla potrzeb technicznych i statystyk Getinfo.
 2. Każdy Użytkownik będący osobą fizyczną lub prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, a także Użytkownicy reprezentujący podmioty prywatne lub publiczne (spółki, urzędy, fundacje, etc.) mają możliwość wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby. Uprawnienie to można zrealizować samodzielnie poprzez dokonanie stosownych zmian na swoim koncie bądź zgłosić do Getinfo za pośrednictwem e-maila wysłanego na adres: support@getinfo.pl. przy czym prośba
  taka musi być wysłana z adresu e-mail podanego podczas rejestracji. Podanie danych ma charakter dobrowolny, choć jest to niezbędne, by mogły zostać zrealizowane cele wskazane w pkt. 1 niniejszej Polityki prywatności.
 3. Getinfo zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, gdyż stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.
 4. Getinfo oświadcza, że spełnia wszelkie wymogi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 5. Getinfo jest uprawnione do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w przypadkach określonych w Regulaminie i w Polityce prywatności oraz wynikających z obowiązującego stanu prawnego.
 6. Informacje zawarte w logach dostępowych mogą zawierać różne dane np. adres IP. Getinfo wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych. Getinfo zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania).
 7. Getinfo wykorzystuje „cookies”, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony www.getinfo.pl, w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 8. Pliki „cookies” wykorzystywane są do uproszczenia lub umorzenia danej operacji w tym między innym do lepszego dopasowania strony www do potrzeb Użytkowników, tworzenia statystyk oglądalności. Warunkiem działania „cookies” jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich
  nieusuwanie.

Serwis www.getinfo.pl zawiera odnośniki do innych stron WWW. Getinfo nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Getinfo zaleca, by po przejściu na inne strony WWW, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną.