GETINFO S.A.
ul. Samuela B. Lindego 1C
30-148 Kraków

Tel. +48 691 580 582
sekretariat@getinfo.pl

Kapitał akcyjny w wysokości 1 108.070,00 PLN wpłacony w całości
KRS: 0000412940
Regon: 122520179
NIP: 6751473624
Rachunek bankowy (PLN) Bank BNP Paribas Bank Polska S.A.
26 1750 0012 0000 0000 3789 2394

Rachunek bankowy (EUR) Bank BNP Paribas Bank Polska S.A.
PL 89 1750 0012 0000 0000 3789 2424 SWIFT: PPABPLPK

Zarząd:
Edyta Gorzawska – Prezes Zarządu
Rada Nadzorcza:
Damian Gorzawski  – Przewodniczący
Magda Narczewska – Członek rady
Irena Sienka – Walter – Członek rady

Właścicielem serwisu GETINFO jest: GETINFO S.A.
© Copyrights GETINFO S.A., Kraków 2016 r.
GETINFO nie odpowiada za zawartość innych stron internetowych, osiągalnych za pomocą
hyperlinków.
Bez uprzedniego, pisemnego zezwolenia GETINFO zabronione jest kopiowanie, przerabianie,
jakiekolwiek zmiany zawartości niniejszej witryny lub ich udostępnianie osobom trzecim.
Deklaracja ochrony prywatności
GETINFO nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio z powodu
korzystania z informacji zawartych na stronie www.getinfo.pl.